مرجع تخصصی مهندسی زلزله Earthquake Engineering

پایگاه تخصصی مهندسی زلزله، کتاب ها، جزوات و مقالات مهندسی زلزله، دینامیک سازه ها و لرزه شناسی

مرجع تخصصی مهندسی زلزله Earthquake Engineering

پایگاه تخصصی مهندسی زلزله، کتاب ها، جزوات و مقالات مهندسی زلزله، دینامیک سازه ها و لرزه شناسی


مرجع تخصصی مهندسی زلزله Earthquake Engineering
پایگاه تخصصی مهندسی زلزله
________________________

مهندس علیرضا خویه
کارشناس ارشد مهندسی زلزله - دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

طراح سازه های مقاوم در برابر زلزله
ارزیابی بهسازی و مقاوم سازی سازه
علاقه مند به مباحث ریسک، خطرپذیری و مدیریت بحران


آماده ی انجام تحقیقات گسترده در شهرهای ایران در مباحث خطرپذیری، بحران و زلزله شناسی منطقه

تماس:
09382904800
khooyeh@live.com.

طبقه بندی موضوعی
محبوب ترین مطالب
آخرین نظرات
  • ۲۱ آذر ۹۵، ۰۹:۳۶ - meysam
    سپاس
شنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۵، ۱۰:۱۹ ق.ظ

کامل ترین مرجع نرم افزارهای مهندسی عمران

جهت مشاهده و دانلود نرم افزارها به ادامه ی مطلب مراجعه کنید

جهت دریافت پسورد فایل با من تماس بگیرید

 

Foundation Design Group

1 Free Standing Wall Free Standing Masonry & Conctere Wall Design Based on TMS 402-11/13 & ACI 318-14
2 Eccentric Footing Eccentric Footing Design Based on ACI 318-14
3 Flagpole Flagpole Footing Design Based on 2015 IBC Chapter 18
4 Masonry Retaining Wall Masonry Retaining / Fence Wall Design Based on TMS 402-11/13 & ACI 318-14
5 Concrete Retaining Wall Concrete Retaining Wall Design Based on ACI 318-14
6 Masonry-Concrete Retaining Wall Retaining Wall Design, for Masonry Top & Concrete Bottom, Based on TMS 402-11/13 & ACI 318-14
7 Concrete Pier Concrete Pier (Isolated Deep Foundation) Design Based on ACI 318-14
8 Concrete Pile Drilled Cast-in-place Pile Design Based on ACI 318-14
9 Pile Caps Pile Cap Design for 4, 3, 2-Piles Pattern Based on ACI 318-14
10 Pile Cap Balanced Loads Determination of Pile Cap Balanced Loads and Reactions
11 Conventional Slab on Grade Design of Conventional Slabs on Expansive & Compressible Soil Grade Based on ACI 360
12 PT-Slab on Ground Design of PT Slabs on Expansive & Compressible Soil Based on PTI 3rd Edition
13 Basement Concrete Wall Basement Concrete Wall Design Based on ACI 318-14
14 Basement Masonry Wall Basement Masonry Wall Design Based on TMS 402-11/13
15 Basement Column Basement Column Supporting Lateral Resisting Frame Based on ACI 318-14
16 MRF-Grade Beam Grade Beam Design for Moment Resisting Frame Based on ACI 318-14
17 Brace Grade Beam Grade Beam Design for Brace Frame Based on ACI 318-14
18 Grade Beam Two Pads with Grade Beam Design Based on ACI 318-14 & AISC 360-10
19 Circular Footing Circular Footing Design Based on ACI 318-14
20 Combined Footing Combined Footing Design Based on ACI 318-14
21 Boundary Spring Generator Mat Boundary Spring Generator
22 Deep Footing Deep Footing Design Based on ACI 318-14
23 Footing at Piping Design of Footing at Piping Based on ACI 318-14
24 Irregular Footing Soil Pressure Soil Pressure Determination for Irregular Footing
25 PAD Footing Pad Footing Design Based on ACI 318-14
26 Plain Concrete Footing Plain Concrete Footing Design Based on ACI 318-14
27 Restrained Retaining Wall Restrained Retaining Masonry & Concrete Wall Design Based on TMS 402 & ACI 318
28 Retaining Wall for DSA /OSHPD Retaining Wall Design Based on 2013 CBC Chapter A
29 Tank Footing Tank Footing Design Based on ACI 318-14
30 Temporary Footing for Rectangular Tank Temporary Tank Footing Design Based on ACI 318-14
31 Under Ground Well Under Ground Well Design Based on ACI 350-06 & ACI 318-14
32 Stud Bearing Wall Footing Footing Design for Stud Bearing Wall Based on 2015 IBC / ACI 318-14
33 Wall Footing Footing Design of Shear Wall Based on ACI 318-14
34 Fixed Moment Condition Fixed Moment Condition Design Based on ACI 318-14
35 Flood Way Concrete Floodway Design Based on ACI 350-06 & ACI 318-14
36 Lateral Earth Pressure Lateral Earth Pressure of Rigid Wall Based on AASHTO 17th & 2015 IBC
37 Shoring Sheet Pile Wall Design Based on 2015 IBC / 2013 CBC / ACI 318-14
38 Composite Element Durability Composite Element Design Based on AISC 360-10 & ACI 318-14
39 Seismic Earth Pressure Seismic Earth Pressure of Deep Stiff Wall Based on FEMA P-750 & AASHTO/IBC
   
 

Bridge Design Group

1 Arch Bridge Arch Bridge Analysis using Finite Element Method
2 Bridge Concrete Column Bridge Column Design Based on AASHTO 17th & ACI 318-14
3 Bridge Box Section Bridge Design for Prestressed Concrete Box Section Based on AASHTO 17th Edition & ACI 318-14
4 Concrete Tunnel Concrete Tunnel Design Based on AASHTO-17th & ACI 318-14
5 Double Tee Prestressed Double Tee Design Based on AASHTO 17th Edition & ACI 318-14
6 Concrete Box Culvert Concrete Box Culvert Design Based on AASHTO 17th Edition & ACI 318-14
7 Steel Road Plate Steel Road Plate Design Based on AASHTO 17th Edition & AISC 360-10 using Finite Element Method
8 Flange Tapered Girder Flange Tapered Plate Girder Design Based on AISC Manual 14th Edition (AISC 360-10)
9 Prestressed Concrete Pole/Pile Prestressed Concrete Circular Hollow Pole/Pile Design Based on ACI 318-14 & AASHTO 17th
10 Falsework Falsework Design for Steel Girder Bridge Based on NDS 2015 & AASHTO 17th
11 Polygon Capacity Polygon Section Member (Tubular Steel Pole) Design Based on ASCE 48-14
12 Concrete Wall-Mount Mounting Design on Concrete Wall/Tunnel Based on FEMA E-74, 2015 IBC, and 2013 CBC Chapter A
13 Truss Bridge Truss Analysis using Finite Element Method
14 Bridge Concrete Girder Prestressed Concrete Girder Design for Bridge Structure Based on AASHTO 17th Edition & ACI 318-14
15 Vehicular Barrier Wall Vehicular Barrier Wall Design Based on ASCE 7-10 & ACI 318-14
16 Footbridge Vibration Footbridge Vibration Design Based on The Structural Engineer, Vol. 94-1, 2016
17 MSE Wall Design of Mechanically Stabilized Earth Wall Based on AASHTO/2015 IBC & TMS 402-13
18 Elastomeric Bearing Bridge Elastomeric Bearing Bridge Analysis using Finite Element Method
   
 

Lateral Analysis Group

1 Seismic vs Wind Three, Two, and One Story Comparison of Seismic and Wind Based on 2015 IBC / 2013 CBC
2 Wind - ASCE7-10 Wind Analysis Based on ASCE 7-10
3 Seismic - 2015 IBC Seismic Analysis Based on ASCE 7-10
4 Metal Pipe/Riser MCE Level Seismic Design for Metal Pipe/Riser Based on ASCE 7-10 & AISI S100
5 Rigid Diaphragm Rotation Analysis of Rigid Diaphragm Based on 2015 IBC / 2013 CBC
6 Flexible Diaphragm Flexible Diaphragm Analysis
7 Two Story Moment Frame Two Story Moment Frame Analysis using Finite Element Method
8 X - Braced Frame X-Braced Frame Analysis using Finite Element Method
9 Open Structure Wind Wind Analysis for Open Structure (Solar Panels) Based on ASCE 7-10 & 05
10 Roof Screen/Equipment Wind Wind Load, on Roof Screen / Roof Equipment, Based on ASCE 7-10 & 05
11 Axial Roof Deck Axial Capacity of 1 1/2" Type "B" Roof Deck Based on ICBO ER-2078P
12 Deformation Compatibility Column Deformation Compatibility Design using Finite Element Method
13 Discontinuous Shear Wall Discontinuous Shear Wall Analysis Using Finite Element Method
14 Flexible Diaphragm Opening Flexible Diaphragm with an Opening Analysis
15 Hand Rail Handrail Design Based on AISC 360-10 & ACI 318-14
16 Interior Wall Lateral Force Interior Wall Lateral Forces Based on 2015 IBC / 2013 CBC
17 Lateral Frame Formulas Lateral Frame Formulas
18 Live Load Live Load Reduction Based on ASCE 7-10, 2015 IBC / 2013 CBC
19 Seismic - Single Family Dwellings Seismic Analysis for Family Dwellings Based on 2015 IBC / 2013 CBC
20 Shade Structure Wind Wind Analysis for Shade Open Structure Based on ASCE 7-10 & 05
21 Shear Wall Forces Shear Wall Analysis for Shear Wall with Opening Using Finite Element Method
22 Shear Wall - New Opening Relative Rigidity Determination for Shear Wall with New Opening
23 Shear Wall Rigidity Rigidity for Shear Wall & Shear Wall with Opening Using Finite Element Method
24 Sign Sign Design Based on AISC 360-10, ACI 318-14, and IBC 1807.3
25 Sign Wind Wind Analysis for Freestanding Wall & Sign Based on ASCE 7-10 & 05
26 Snow Snow Load Analysis Based on ASCE 7-10, 05, & UBC
27 Wall Lateral Force - CBC Lateral Force for One-Story Wall Based on 2013 CBC
28 Wall Lateral Force - IBC Lateral Force for One-Story Wall Based on 2015 IBC
29 Seismic - 2009 IBC Seismic Analysis Based on 2009 IBC / 2010 CBC
30 Wind Girt Deflection Wind Girt Deflection Analysis of Wood, Metal Stud, and/or Steel Tube
31 Storage Racks Lateral Loads of Storage Racks, with Hilti & Red Head Anchorage, Based on ASCE 7-10
32 Wind Alternate Method Wind Analysis for Alternate All-Heights Method, Based on ASCE 7-10
33 Ceiling Seismic Loads Suspended Ceiling Seismic Loads Based on ASCE 7-10
34 Response Spectrum Generator Earthquake Response Spectrum Generator
35 Tornado and Hurricane Wind Analysis for Tornado and Hurricane Based on 2015 IBC Section 423 & FEMA 361/320
36 Stiffness Matrix Generator Stiffness Matrix Generator for Irregular Beam/Column
37 PT-Column Drift Lateral Drift Mitigation for Cantilever Column (Monorail Column) using Post-Tensioning
38 Blast Mitigation Blast/Explosion Deformation Mitigation for Gravity Column using Post-Tensioning
39 Wind - SEAOC-PV2 Wind Design for Low-Profile Solar Photovoltaic Arrays on Flat Roof, Based on SEAOC PV2-2012
40 Wind - ASCE7-05 Wind Analysis Based on ASCE 7-05, Including Roof Solar Panel Loads
41 Self-Centering Frame Self-Centering Lateral Frame Design Based on ASCE 7-10, AISC 360-10 & ACI 318-14
42 General Beam General Beam Analysis, including Lateral-Torsional Buckling Length
43 Trussed Tower Wind Wind Analysis for Trussed Tower Based on ASCE 7-10
44 PT Lateral Frame Post-Tensioned Lateral Frame Analysis using Finite Element Method
45 External PT Beam Beam Strengthening Analysis Using External Post-Tensioning Systems
46 Later Drift Compatibility Lateral Drift Compatibility Analysis using Finite Element Method
47 Sloped Diaphram Analysis Seismic Analysis for Sloped Flexible Diaphragm
48 Floor Vibration Two-Way Floor Vibration Design Based on The Structural Engineer, Vol. 94-1, 2016
49 Retrofit Weak Story Retrofit Soft, Weak, or Open-Front Story Based on FEMA P807/ASCE 41-13 (LA Ordinance)
   
 

Masonry Design Group

1 Masonry Shear Wall - CBC Masonry Shear Wall Design Based on 2013 CBC Chapter A (both ASD and SD)
2 Masonry Shear Wall - IBC Masonry Shear Wall Design Based on TMS 402-11/13 & 2015 IBC (both ASD and SD)
3 Anchorage to Masonry Fastener Anchorage Design in Masonry Based on TMS 402-11/13 & 2015 IBC
4 Flush Wall Pilaster - CBC Masonry Flush Wall Pilaster Design Based on 2013 CBC Chapter A
5 Flush Wall Pilaster - IBC Masonry Flush Wall Pilaster Design Based on TMS 402-11/13 & 2015 IBC
6 Bearing Wall Opening Design of Masonry Bearing Wall with Opening Based on TMS 402-11/13
7 Bending Post at Top Wall Design for Bending Post at Top of Wall, Based on TMS 402-11/13
8 Development Splice Masonry Development & Splice of Reinforcement in Masonry Based on TMS 402-11/13 & 2015 IBC & 2013 CBC
9 Elevator for DSA / OSHPD Elevator Masonry Wall Design Based on 2013 CBC Chapter A & 2015 IBC
10 Girder at Wall Design for Girder at Masonry Wall Based on TMS 402-11/13
11 Horizontal Bending Wall Masonry Wall Design at Horizontal Bending Based on TMS 402-11/13
12 Masonry Beam Masonry Beam Design Based on TMS 402-11/13
13 Masonry Bearing Wall - CBC Allowable & Strength Design of Masonry Bearing Wall Based on 2013 CBC Chapter A
14 Masonry Bearing Wall - IBC Allowable & Strength Design of Masonry Bearing Wall Based on TMS 402-11/13 & 2015 IBC
15 Masonry Column - CBC Masonry Column Design Based on 2013 CBC Chapter A
16 Masonry Column - IBC Masonry Column Design Based on TMS 402-11/13 & 2015 IBC
17 Beam to Wall Beam to Wall Anchorage Design Based on TMS 402-11/13 & 2015 IBC
18 Collector to Wall Collector to Wall Connection Design Based on TMS 402-11/13 & 2015 IBC
19 Hybrid Masonry Wall Hybrid Masonry Wall Design Based on TMS 402-11/13
20 PT-Masonry Shear Wall Post-Tensioned Masonry Shear Wall Design Based on TMS 402-11/13 (LEED Gold)
21 Masonry Shear Wall Opening Masonry Shear Wall with Opening Design Using Finite Element Method
   
 

Wood Design Group

1 CLT Two Way Floor Two-Way Floor Design Based on NDS 2015, using Cross-Laminated Timber (CLT), by FEM
2 CLT Shear Wall Shear Wall Design, using Cross-Laminated Timber (CLT), Based on NDS 2015
3 Perforated Shear Wall Perforated Shear Wall Design Based on 2015 IBC / 2013 CBC / NDS 2015
4 Shear Wall Opening Wood Shear Wall with an Opening Based on 2015 IBC / 2013 CBC / NDS 2015
5 Wood Beam Wood Beam Design Based on NDS 2015
6 Cantilever Beam Wood Beam Design Based on NDS 2015
7 Diaphragm-Ledger-CMU Wall Connection Design for Wall & Diaphragm Based on 2015 IBC / 2013 CBC
8 Double Joist Double Joist Design for Equipment Based on NDS 2015, ICC PFC-4354 & PFC-5803
9 Drag Forces Drag / Collector Force Diagram Generator
10 Equipment Anchorage Equipment Anchorage to Wood Roof Based on NDS 2015 / 2015 IBC / 2013 CBC
11 Lag Screws Connection Lag Screw Connection Design Based on NDS 2015
12 Subdiaphragm Subdiaphragm Design Based on ASCE 7-10
13 Toe Nail Toe-Nail Connection Design Based on NDS 2015
14 Top Plate Connection Top Plate Connection Design Based on NDS 2015
15 Wood Truss Wood Truss Design Based on NDS 2015
16 Wood Bolt Connection Bolt Connection Design Based on NDS 2015
17 Wood Diaphragm Wood Diaphragm Design Based on NDS 2015
18 Wood Joist Wood Joist Design Based on NDS 2015 / NDS 01, ICC PFC-4354 & PFC-5803
19 Wood Shear Wall Shear Wall Design Based on 2015 IBC / 2013 CBC / NDS 2015
20 Wood Design Tables Tables for Wood Post Design Based on NDS 2015
21 Transfer Diaphragm - Wood Wood Diaphragm Design for a Discontinuity of Type 4 out-of-plane offset irregularity
22 Wood Column Wood Post, Wall Stud, or King Stud Design Based on NDS 2015
23 Green Composite Wall Composite Strong Wall Design Based on ACI 318-14, AISI S100/SI-10 & ER-4943P
24 Bending Post at Column Connection Design for Bending Post at Concrete Column Based on NDS 2015 & ACI 318-14
25 Curved Member Curved Wood Member (Wood Torsion) Design Based on NDS 2015
26 Wood Member Wood Member (Beam, Column, Brace, Truss Web & Chord) Design Based on NDS 2015
27 Strong Custom Frame 4E-SMF with Wood Nailer Design Based on AISC 358-10 & NDS 2015
28 Hybrid Member Hybrid Member (Wood & Metal) Design Based on NDS 2015, AISI S100 & ICBO ER-4943P
29 Beam Reinforcement Beam Reinforcement Design by Finite Element Method
30 Wood Pole Pile Wood Pole or Pile Design Based on NDS 2015
   
 

Aluminum & Glass Design

1 Aluminum I or WF Member Aluminum I or WF Member Capacity Based on Aluminum Design Manual 2010 (ADM-I)
2 Aluminum C or CS Member Aluminum C or CS Member Capacity Based on Aluminum Design Manual 2010 (ADM-I)
3 Aluminum RT Member Aluminum RT Member Capacity Based on Aluminum Design Manual 2010 (ADM-I)
4 Aluminum PIPE Member Aluminum PIPE Member Capacity Based on Aluminum Design Manual 2010 (ADM-I)
5 Structural Glass Glass Wall/Window/Stair Design, Based on ASTM E1300, using Finite Element Method
   
 

Concrete Design Group

1 Custom Metric Bars Flexural & Axial Design for Custom Metric Bars Based on Linear Distribution of Strain
2 Voided Biaxial Slab Voided Two-Way Slab Design Based on ACI 318-14
3 Anchorage to Concrete Base Plate and Group Anchors Design Based on ACI 318-14 & AISC 360-10
4 Anchorage to Pedestal Anchorage to Pedestal Design Based on ACI 318-14 & AISC 360-10
5 Circular Column Circular Column Design Based on ACI 318-14
6 Concrete Column Concrete Column Design Based on ACI 318-14
7 Super Composite Column Super Composite Column Design Based on AISC 360-10 & ACI 318-14
8 Special Shear Wall - CBC Special Concrete Shear Wall Design Based on ACI 318-14 & 2013 CBC Chapter A
9 Ordinary Shear Wall Ordinary Concrete Shear Wall Design Based on ACI 318-14
10 Concrete Pool Concrete Pool Design Based on ACI 318-14
11 Corbel Corbel Design Based on 2015 IBC / ACI 318-14
12 Coupling Beam Coupling Beam Design Based on ACI 318-14
13 Deep Beam Deep Beam Design Based on ACI 318-14
14 Non Deep Beam Typical Member Section (Non Deep Beam) Design Based on ACI 318-14
15 Equipment Mounting Design for Equipment Anchorage Based on ASCE 7-10 Supplement 1 & 2013 CBC Chapter A
16 Existing Shear Wall Verify Existing Concrete Shear Wall Based on ASCE 41-06 / 2013 CBC / 2015 IBC
17 Friction Shear Friction Reinforcing Design Based on ACI 318-14
18 Pipe Concrete Column Pipe Concrete Column Design Based on ACI 318-14
19 PT-Concrete Floor Design of Post-Tensioned Concrete Floor Based on ACI 318-14
20 Punching Slab Punching Design Based on ACI 318-14
21 Concrete Slab Concrete Slab Perpendicular Flexure & Shear Capacity Based on ACI 318-14
22 Voided Section Capacity Voided Section Design Based on ACI 318-14
23 Concrete Diaphragm Concrete Diaphragm in-plane Shear Design Based on ACI 318-14
24 SMRF - ACI Seismic Design for Special Moment Resisting Frame Based on ACI 318-14
25 Special Shear Wall - IBC Special Reinforced Concrete Shear Wall Design Based on ACI 318-14 & 2015 IBC
26 Suspended Anchorage Suspended Anchorage to Concrete Based on 2015 IBC & 2013 CBC
27 Tiltup Panel Tilt-up Panel Design based on ACI 318-14
28 Wall Pier Wall Pier Design Based on 2013 CBC & 2015 IBC
29 Beam Penetration Design for Concrete Beam with Penetration Based on ACI 318-14
30 Column Supporting Discontinuous Column Supporting Discontinuous System Based on ACI 318-14
31 Plate Shell Element Plate/Shell Element Design Based on ACI 318-14
32 Transfer Diaphragm - Concrete Concrete Diaphragm Design for a Discontinuity of Type 4 out-of-plane offset irregularity
33 Silo/Chimney/Tower Design Concrete Silo / Chimney / Tower Design Based on ASCE 7-10, ACI 318-14 & ACI 313-97
34 Concrete Beam Concrete Beam Design, for New or Existing, Based on ACI 318-14
35 Anchorage with Circular Base Plate Anchorage Design, with Circular Base Plate, Based on ACI 318-14 & AISC 360-10
36 Direct Composite Beam Composite Beam/Collector Design, without Metal Deck, Based on AISC 360-10 & ACI 318-14
37 Multi-Story Tilt-Up Multi-Story Tilt-Up Wall Design Based on ACI 318-14
38 Composite Moment Connection Composite Moment Connection Design Based on ACI 318-14
39 Concrete Development & Splice Development & Splice of Reinforcement Based on ACI 318-14
40 Two Way Slab Two-Way Slab Design Based on ACI 318-14 using Finite Element Method
   
 

Steel Design Group

1 Thin Composite Beam Thin Composite Beam/Collector Design Based on AISC 360-10 & ACI 318-14
2 Angle Capacity Angle Steel Member Capacity Based on AISC 360-10
3 HSS-WF Capacity Tube, Pipe, or WF Member Capacity Based on AISC 360-10
4 Metal Studs Metal Member Design Based on AISI S100/SI-10 (2015 IBC) & ICBO ER-4943P
5 SMRF - CBC Seismic Design for Special Moment Resisting Frames Based on 2013 CBC
6 SCBF-Parallel Seismic Design for Special Concentrically Braced Frames Based on CBC/IBC & AISC 341-10
7 SCBF-Perpendicular Bracing Connection Design, with Perpendicular Gusset, Based on CBC/IBC & AISC 341-10
8 Column Above Beam Connection Design for Column above Beam, Based on AISC Manual & AISC 360-10
9 Beam Gravity Steel Gravity Beam Design Based on AISC Manual 14th Edition (AISC 360-10)
10 WF Beam with Torsion WF Simply Supported Beam Design with Torsional Loading Based on AISC 360-10
11 HSS (Tube, Pipe) Torsion HSS (Tube, Pipe) Member Design with Torsional Loading Based on AISC 360-10
12 Fixed Bolted Joint Fixed Bolted Joint, with Beam Sitting on Top of Column, Based on AISC 358-10 8ES/4ES & FEMA-350
13 Brace Connection Typical Bracing Connection Capacity Based on AISC 360-10
14 BRBF Buckling-Restrained Braced Frames Based on AISC 360-10 & AISC 341-10
15 BSEP - SMF Bolted Seismic Moment Connection Based on AISC 341-10, 358-10, 360-10 & FEMA-350
16 Bolted Moment Connection Bolted Non-Seismic Moment Connection Based on AISC 341-10, 358-10, 360-10 & FEMA-350
17 Channel Capacity Channel Steel Member Capacity Based on AISC 360-10
18 Composite Collector Beam Composite Collector Beam with Seismic Loads Based on 2013 CBC / 2015 IBC
19 Composite Floor Beam Composite Beam Design Based on AISC Manual 9th
20 Composite Floor Beam with Cantilever Composite Beam Design Based on AISC 360-10 / 2015 IBC / 2013 CBC
21 Composite Floor Girder Composite Girder Design Based on AISC 360-10 / 2015 IBC / 2013 CBC
22 Drag Connection Drag Connection Based on AISC 360-10 & AISC 341-10
23 Drag Forces for Brace Frame Drag / Collector Forces for Brace Frame
24 EBF - CBC Seismic Design for Eccentrically Braced Frames Based on 2013 CBC & AISC 341-10
25 EBF - IBC Seismic Design for Eccentrically Braced Frames Based on 2015 IBC & AISC 341-10
26 Enhanced Composite Beam Enhanced Composite Beam Design Based on AISC 360-10 / 2015 IBC / 2013 CBC
27 Enhanced Steel Beam Enhanced Steel Beam Design Based on AISC 14th (AISC 360-10)
28 Exterior Metal Stud Wall Exterior Metal Stud Wall Design Based on AISI S100/SI-10 & ER-4943P
29 Floor Deck Depressed Floor Deck Capacity (Non-Composite)
30 Gusset Geometry Gusset Plate Dimensions Generator
31 Metal Shear Wall Metal Shear Wall Design Based on AISI S100/SI-10, ER-5762 & ER-4943P
32 Metal Shear Wall Opening Metal Shear Wall with an Opening Based on AISI S100/SI-10, ER-5762 & ER-4943P
33 Metal Z Purlins Metal Z-Purlins Design Based on AISI S100/SI-10
34 OCBF - CBC Ordinary Concentrically Braced Frames Based on 2013 CBC & AISC 341-10
35 OCBF - IBC Ordinary Concentrically Braced Frames Based on 2015 IBC & AISC 341-10
36 Web-Tapered Cantilever Frame Web-Tapered Cantilever Frame Design Based on AISC-ASD 9th, Appendix F
37 OMRF - CBC Intermediate/Ordinary Moment Resisting Frames Based on 2013 CBC
38 OMRF - IBC Intermediate/Ordinary Moment Resisting Frames Based on 2015 IBC
39 Plate Girder Plate Girder Design Based on AISC Manual 14th Edition (AISC 360-10)
40 Rectangular Section Rectangular Section Member Design Based on AISC 360-10
41 Roof Deck Design of 1 1/2" Type "B" Roof Deck Based on ICBO ER-2078P
42 Base Plate Base Plate Design Based on AISC Manual 14th Edition (AISC 360-10)
43 SMRF - IBC Special Moment Resisting Frames Based on 2015 IBC, AISC 341-10 & 358-10
44 SPSW Seismic Design for Special Plate Shear Wall Based on AISC 341-10 & AISC 360-10
45 Steel Column Steel Column Design Based on AISC Manual 14th Edition (AISC 360-10)
46 Steel Stair Steel Stair Design Based on AISC 360-10
47 Triple W Shapes Simply Supported Member of Triple W-Shapes Design Based on AISC 360-10
48 Portal Frame Portal Frame Analysis using Finite Element Method
49 Web Tapered Portal Web Tapered Portal Design Based on AISC-ASD 9th Appendix F and/or AISC Design Guide 25
50 Web Tapered Frame Web Tapered Frame Design Based on AISC-ASD 9th Appendix F and/or AISC Design Guide 25
51 Web Tapered Girder Web Tapered Girder Design Based on AISC-ASD 9th Appendix F and/or AISC Design Guide 25
52 Weld Connection Weld Connection Design Based on AISC 360-10
53 WF Opening Check Capacity of WF Beam at Opening Based on AISC 360-10
54 Moment across Girder Design for Fully Restrained Moment Connection across Girder Based on AISC 360-10
55 Beam Bolted Splice Beam Bolted Splice Design Based on AISC Manual 14th Edition (AISC 360-10)
56 Filled Composite Column Filled Composite Column Design Based on AISC 360-10 & ACI 318-14
57 Cellular Beam Cellular Beam Design Based on AISC 360-10
58 Double Angle Capacity Double Angle Capacity Based on AISC 360-10
59 T-Shape Capacity T-Shape Member Capacity Based on AISC 360-10
60 Cantilever Column Cantilever Column & Footing Design Based on AISC 360-10, ACI 318-14, and IBC 1807.3
61 Metal Truss Light Gage Truss Design Based on AISI S100/SI-10 & ER-4943P
62 Sleeve Joint Connection Sleeve Joint Connection Design, for Steel Cell Tower / Sign, Based on AISC 360-10
63 Moment to Column Web Moment Connection Design for Beam to Weak Axis Column Based on AISC 360-10
64 Beam Connection Beam Connection Design Based on AISC 360-10
65 ConXL Seismic Bi-axial Moment Frame Design Based on AISC 358-10 & ACI 318-14
66 Bolt Connection Bolt Connection Design Based on AISC Manual 14th Edition (AISC 360-10)
67 SCCS and/or OCCS Cantilever Column System (SCCS/OCCS) Design Based on AISC 341-10/360-10 & ACI 318-14
68 Non-Prismatic Composite Girder Non-Prismatic Composite Girder Design Based on AISC 360-10 / 2013 CBC / 2015 IBC
69 Endplate Connection Endplate Splice Moment Connection Based on AISC 341-10, 358-10, 360-10 & FEMA-350
 
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۱/۲۱
مرجع تخصصی مهندسی زلزله

نظرات (۱)

نرم افزارهای تحلیل خطر مثل setiesrisk 3, macahaz  و ... رو ندارین برا دانلود؟

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی